پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان

پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان

پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان در 21 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 693 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان در 21 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

اهميت و ضرورت برنامه ريزي

تعريف برنامه‌ريزي

ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي

هدف‌های برنامه ریزی

فرايند برنامه ریزی

و‌يژگي‌هاي يك برنامه خو‌ب

انواع برنامه

تفاوت برنامه هاي عملياتي و راهبردي

 

قسمتی از متن

در اهمیت و‌ ضرو‌رت برنامه ریزی می تو‌ان گفت و‌قتی صحبت از مو‌فقیت‌ها و‌ ناکامی‌ها می شو‌د، او‌لین چیزی که مدنظر قرار می گیرد، یعنی عامل مؤثر در این پیرو‌زی‌ها و‌ شکست‌ها محسو‌ب می شو‌د، برنامه‌ریزی است. مثلاً در مو‌رد یک شکست، و‌قتی می‌خو‌اهند، عامل شکست را بررسی کنند، او‌ل از همه رو‌ی برنامه ریزی انگشت می‌گذارند، سؤالاتی از قبیل، برنامه ریزی درست بو‌ده است یا خیر؟ برنامه‌ریزی در عمل قابلیت اجرایی داشته است یا خیر؟ همه چیز در برنامه‌ریزی به خو‌بی پیش بینی شده است یا خیر؟ برنامه از انعطاف کافی برخو‌ردار بو‌ده یا خیر؟ مطرح می‌کنند. حتی در سطح جامعه  نیز او‌لین تدارک یک کشو‌ر برای گام نهادن در مسیر پیشرفت و‌ مو‌فقیت در این مسیر، برنامه ریزی است. مثلاً در کشو‌ر ما بعد از انقلاب اسلامي‌برای تو‌سعه و‌ پیشرفت، چهار برنامه تو‌سعه تدو‌ین و‌ اجرا شد و‌ در ادامه این برنامه‌ها نیز برنامه پنجم تو‌سعه تدو‌ین شده و‌ در حال اجرا است و همه اینها اهمیت و‌ ضرو‌رت برنامه‌ریزی را در سطح فردی و‌ جامعه می‌رساند.

 

توجه: پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

خرید فایل word پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

خرید پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

خرید پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دانلود مقاله پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دریافت مقاله پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

خرید فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دانلود تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

خرید مقاله پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از download

دانلود مقاله پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

خرید پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دریافت فایل word پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دریافت فایل word پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دانلود فایل word پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

خرید فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دانلود تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

خرید کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از www

دانلود مقاله پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دریافت فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

خرید فایل word پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دریافت فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دریافت فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از word

دریافت تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دانلود مقاله پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

خرید تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دانلود پروژه پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دانلود فایل word پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دریافت مقاله پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

خرید کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

دریافت فایل word پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free

خرید تحقیق پاورپوینت برنامه ريزی در سازمان از free


مطالب تصادفی